نشست کنسولی ایران و گرجستان برگزار می‌شود

Home / نشست کنسولی ایران و گرجستان برگزار می‌شود

نشست کنسولی ایران و گرجستان برگزار می‌شود
سفیر جمهوری اسلامی ایران در با وزیر امور خارجه گرجستان از برگزاری نشست کنسولی میان دو کشور خبر داد.

نشست کنسولی ایران و گرجستان برگزار می‌شود

سفیر جمهوری اسلامی ایران در با وزیر امور خارجه گرجستان از برگزاری نشست کنسولی میان دو کشور خبر داد.
نشست کنسولی ایران و گرجستان برگزار می‌شود