نشست مریت در وین برگزار می‌شود

Home / نشست مریت در وین برگزار می‌شود

نشست مریت در وین برگزار می‌شود
پانزدهمین نشست سالانه مریت از شانزدهم تا هفدهم ژانویه در وین اتریش برگزار می‌شود.

نشست مریت در وین برگزار می‌شود

پانزدهمین نشست سالانه مریت از شانزدهم تا هفدهم ژانویه در وین اتریش برگزار می‌شود.
نشست مریت در وین برگزار می‌شود