نشست خبری معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه

Home / نشست خبری معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه

نشست خبری معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه
نشست خبری سردار سید قاسم قریشی معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه، بعداز ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه

نشست خبری سردار سید قاسم قریشی معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه، بعداز ظهر امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
نشست خبری معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه