نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با نوبخت و زنگنه با موضوع بودجه 98

Home / نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با نوبخت و زنگنه با موضوع بودجه 98

نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با نوبخت و زنگنه با موضوع بودجه 98
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته جاری بررسی لایحه بودجه و انتخاب اعضاء برای حضور در کمیسیون تلفیق را در دستور دارند.

نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با نوبخت و زنگنه با موضوع بودجه 98

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته جاری بررسی لایحه بودجه و انتخاب اعضاء برای حضور در کمیسیون تلفیق را در دستور دارند.
نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با نوبخت و زنگنه با موضوع بودجه 98