نخست‌وزیر ایتالیا به لیبی می‌رود

Home / نخست‌وزیر ایتالیا به لیبی می‌رود

نخست‌وزیر ایتالیا به لیبی می‌رود
نخست‌وزیر ایتالیا برای بررسی بحران در لیبی به این کشور سفر می‌کند.

نخست‌وزیر ایتالیا به لیبی می‌رود

نخست‌وزیر ایتالیا برای بررسی بحران در لیبی به این کشور سفر می‌کند.
نخست‌وزیر ایتالیا به لیبی می‌رود