نخستین برد سپیدرود و نفت مسجد‌سلیمان

Home / نخستین برد سپیدرود و نفت مسجد‌سلیمان

نخستین برد سپیدرود و نفت مسجد‌سلیمان
در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم سپیدرود و نفت مسجد‌سلیمان نخستین پیروزی خود را در لیگ به دست آوردند.

نخستین برد سپیدرود و نفت مسجد‌سلیمان

در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم سپیدرود و نفت مسجد‌سلیمان نخستین پیروزی خود را در لیگ به دست آوردند.
نخستین برد سپیدرود و نفت مسجد‌سلیمان