نحوه پذیرش دانشجوی دکتری 95 در دانشگاه علم و صنعت

Home / نحوه پذیرش دانشجوی دکتری 95 در دانشگاه علم و صنعت

نحوه پذیرش دانشجوی دکتری 95 در دانشگاه علم و صنعت

رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: امسال اختیارات بیشتری برای پذیرش دانشجوی دکتری به دانشگاه‌ها واگذار می‌شود یعنی دانشگاه‌ها حدنصاب را معین می‌کنند و داوطلبانی که حدنصاب کافی را کسب کنند، می‌توانند در مصاحبه‌های دانشگاه شرکت کنند. به گزارش خبرنگار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نحوه پذیرش دانشجوی دکتری 95 در دانشگاه علم و صنعت

رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: امسال اختیارات بیشتری برای پذیرش دانشجوی دکتری به دانشگاه‌ها واگذار می‌شود یعنی دانشگاه‌ها حدنصاب را معین می‌کنند و داوطلبانی که حدنصاب کافی را کسب کنند، می‌توانند در مصاحبه‌های دانشگاه شرکت کنند. به گزارش خبرنگار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نحوه پذیرش دانشجوی دکتری 95 در دانشگاه علم و صنعت

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید