نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۸

Home / نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۸

نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۸

جزئیات دریافت کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۸ دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی و دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. برای تمامی داوطلبان متقاضی‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۸ که موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی نشده یا به هر دلیل دیگر نتوانسته‌اند در کنکور […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۸

جزئیات دریافت کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۸ دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی و دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. برای تمامی داوطلبان متقاضی‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۸ که موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی نشده یا به هر دلیل دیگر نتوانسته‌اند در کنکور […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی برای کنکور ۹۸