نحوه امتیازدهی به کشتی‌گیران در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی

Home / نحوه امتیازدهی به کشتی‌گیران در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی

نحوه امتیازدهی به کشتی‌گیران در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی
اتحادیه جهانی کشتی لیست مسابقات دارای سیستم رنکینگ در سال ۲۰۱۹ میلادی به همراه اصلاحات صورت گرفته را اعلام کرد.

نحوه امتیازدهی به کشتی‌گیران در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی

اتحادیه جهانی کشتی لیست مسابقات دارای سیستم رنکینگ در سال ۲۰۱۹ میلادی به همراه اصلاحات صورت گرفته را اعلام کرد.
نحوه امتیازدهی به کشتی‌گیران در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی