نتایج سطح بندی دانشگاه‌های دولتی اعلام شد

Home / نتایج سطح بندی دانشگاه‌های دولتی اعلام شد

نتایج سطح بندی دانشگاه‌های دولتی اعلام شد

معاونت آموزشی وزارت علوم گزارش مرحله اول طرح سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این گزارش بدین شرح است: به منظور تحقق اهداف مصرح در برنامه پنج ساله پنجم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج سطح بندی دانشگاه‌های دولتی اعلام شد

معاونت آموزشی وزارت علوم گزارش مرحله اول طرح سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این گزارش بدین شرح است: به منظور تحقق اهداف مصرح در برنامه پنج ساله پنجم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نتایج سطح بندی دانشگاه‌های دولتی اعلام شد

گوشی موبایل