نتانیاهو قاتلی است که با خونسردی آدم می‌کشد

Home / نتانیاهو قاتلی است که با خونسردی آدم می‌کشد

نتانیاهو قاتلی است که با خونسردی آدم می‌کشد
وزیر امور خارجه ترکیه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را «قاتل خونسرد» خطاب کرد.

نتانیاهو قاتلی است که با خونسردی آدم می‌کشد

وزیر امور خارجه ترکیه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را «قاتل خونسرد» خطاب کرد.
نتانیاهو قاتلی است که با خونسردی آدم می‌کشد