نام ۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های «تایمز»

Home / نام ۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های «تایمز»

نام ۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های «تایمز»

موسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۱۸ خود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، نام ۱۸ موسسه ایرانی را در فهرست مؤسسات برتر دنیا منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه‌های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نام ۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های «تایمز»

موسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۱۸ خود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، نام ۱۸ موسسه ایرانی را در فهرست مؤسسات برتر دنیا منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه‌های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نام ۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های «تایمز»