میانگین نمرات امتحانات نهایی نسبت به سنوات قبل بالاتر است

Home / میانگین نمرات امتحانات نهایی نسبت به سنوات قبل بالاتر است

میانگین نمرات امتحانات نهایی نسبت به سنوات قبل بالاتر است

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه براساس آمار مرکزسنجش آموزش وپرورش تاکنون میانگین نمرات خرداد ماه سال 95 نسبت به سال گذشته 1.13 نمره افزایش داشته است، گفت: این موضوع نشان می …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میانگین نمرات امتحانات نهایی نسبت به سنوات قبل بالاتر است

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه براساس آمار مرکزسنجش آموزش وپرورش تاکنون میانگین نمرات خرداد ماه سال 95 نسبت به سال گذشته 1.13 نمره افزایش داشته است، گفت: این موضوع نشان می …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میانگین نمرات امتحانات نهایی نسبت به سنوات قبل بالاتر است

بازی