میانگین نمرات امتحانات نهایی خرداد 12.5 است/ مهلت یک هفته ای برای اعتراض

Home / میانگین نمرات امتحانات نهایی خرداد 12.5 است/ مهلت یک هفته ای برای اعتراض

میانگین نمرات امتحانات نهایی خرداد 12.5 است/ مهلت یک هفته ای برای اعتراض

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نتایج امتحانات نهایی دانش آموزان تا پایان خرداد اعلام می شود گفت: وضعیت تصحیح برگه ها تاکنون حکایت از آن دارد که وضعیت قبولی نسبت به سال گذشته بهتر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میانگین نمرات امتحانات نهایی خرداد 12.5 است/ مهلت یک هفته ای برای اعتراض

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نتایج امتحانات نهایی دانش آموزان تا پایان خرداد اعلام می شود گفت: وضعیت تصحیح برگه ها تاکنون حکایت از آن دارد که وضعیت قبولی نسبت به سال گذشته بهتر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میانگین نمرات امتحانات نهایی خرداد 12.5 است/ مهلت یک هفته ای برای اعتراض

فانتزی