مکرون خواستار اتحاد فرانسوی‌ها شد

Home / مکرون خواستار اتحاد فرانسوی‌ها شد

مکرون خواستار اتحاد فرانسوی‌ها شد
رئیس‌جمهور فرانسه در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی از مردم این کشور خواست با هم متحد شوند.

مکرون خواستار اتحاد فرانسوی‌ها شد

رئیس‌جمهور فرانسه در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی از مردم این کشور خواست با هم متحد شوند.
مکرون خواستار اتحاد فرانسوی‌ها شد