موشک‌های بالستیک یمنی تجمع متجاوزان را در هم کوبیدند

Home / موشک‌های بالستیک یمنی تجمع متجاوزان را در هم کوبیدند

موشک‌های بالستیک یمنی تجمع متجاوزان را در هم کوبیدند
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن 6 فروند موشک بالستیک را به سمت تجمع ائتلاف متجاوز سعودی شلیک کردند.

موشک‌های بالستیک یمنی تجمع متجاوزان را در هم کوبیدند

ارتش و کمیته‌های مردمی یمن 6 فروند موشک بالستیک را به سمت تجمع ائتلاف متجاوز سعودی شلیک کردند.
موشک‌های بالستیک یمنی تجمع متجاوزان را در هم کوبیدند