مواضع اپوزیسیون برخی اصلاح‌طلبان طنز تلخ سیاسی است

Home / مواضع اپوزیسیون برخی اصلاح‌طلبان طنز تلخ سیاسی است

مواضع اپوزیسیون برخی اصلاح‌طلبان طنز تلخ سیاسی است
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: این یک طنز تلخی است که وقتی اصلاح‌طلبان چه در قدرت باشند و یا نباشند، همیشه موضع اپوزیسیون به خود می‌گیرند.

مواضع اپوزیسیون برخی اصلاح‌طلبان طنز تلخ سیاسی است

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: این یک طنز تلخی است که وقتی اصلاح‌طلبان چه در قدرت باشند و یا نباشند، همیشه موضع اپوزیسیون به خود می‌گیرند.
مواضع اپوزیسیون برخی اصلاح‌طلبان طنز تلخ سیاسی است