مهلت یک روزه انتخاب رشته برای مجازین کنکور ارشد پزشکی 96

Home / مهلت یک روزه انتخاب رشته برای مجازین کنکور ارشد پزشکی 96

مهلت یک روزه انتخاب رشته برای مجازین کنکور ارشد پزشکی 96

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از مهلت یک روزه انتخاب رشته برای مجازین کنکور کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۶ خبر داد. دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ارائه تسهیلات به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مهلت یک روزه انتخاب رشته برای مجازین کنکور ارشد پزشکی 96

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از مهلت یک روزه انتخاب رشته برای مجازین کنکور کارشناسی ارشد پزشکی سال ۹۶ خبر داد. دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ارائه تسهیلات به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مهلت یک روزه انتخاب رشته برای مجازین کنکور ارشد پزشکی 96