مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فراگیر امشب به پایان می‌رسد

Home / مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فراگیر امشب به پایان می‌رسد

مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فراگیر امشب به پایان می‌رسد
مشاور سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت دریافت کارت آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ساعت 24 امشب به پایان می‌رسد.

مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فراگیر امشب به پایان می‌رسد

مشاور سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت دریافت کارت آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ساعت 24 امشب به پایان می‌رسد.
مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فراگیر امشب به پایان می‌رسد