مهلت انتخاب رشته مجدد دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ امشب پایان می یابد

Home / مهلت انتخاب رشته مجدد دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ امشب پایان می یابد

مهلت انتخاب رشته مجدد دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ امشب پایان می یابد

مهلت انتخاب رشته مجدد داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد هستند، ساعت ۲۴ امشب ۳۱ مردادماه پایان می یابد. به گزارش خبرنگار مهر، مهلت انتخاب رشته مجدد داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ که متقاضی تحصیل در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مهلت انتخاب رشته مجدد دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ امشب پایان می یابد

مهلت انتخاب رشته مجدد داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد هستند، ساعت ۲۴ امشب ۳۱ مردادماه پایان می یابد. به گزارش خبرنگار مهر، مهلت انتخاب رشته مجدد داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ که متقاضی تحصیل در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مهلت انتخاب رشته مجدد دانشگاه آزاد ساعت ۲۴ امشب پایان می یابد