ملی‌پوشان ایران و تقابل مجدد با موریاسو پس از 27 سال

Home / ملی‌پوشان ایران و تقابل مجدد با موریاسو پس از 27 سال

ملی‌پوشان ایران و تقابل مجدد با موریاسو پس از 27 سال
سرمربی کنونی تیم ملی ژاپن، پیش از این یک بار در جام ملت‌های آسیا مقابل ایران قرار گرفته است.

ملی‌پوشان ایران و تقابل مجدد با موریاسو پس از 27 سال

سرمربی کنونی تیم ملی ژاپن، پیش از این یک بار در جام ملت‌های آسیا مقابل ایران قرار گرفته است.
ملی‌پوشان ایران و تقابل مجدد با موریاسو پس از 27 سال