ملت ایران 13 آبان ترامپ را از تهدیدهای خود پشیمان می‌کنند

Home / ملت ایران 13 آبان ترامپ را از تهدیدهای خود پشیمان می‌کنند

ملت ایران 13 آبان ترامپ را از تهدیدهای خود پشیمان می‌کنند
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: تهدیدهای ترامپ که علیه ملت ایران است و نه حاکمیت به نتیجه نخواهد رسید.

ملت ایران 13 آبان ترامپ را از تهدیدهای خود پشیمان می‌کنند

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: تهدیدهای ترامپ که علیه ملت ایران است و نه حاکمیت به نتیجه نخواهد رسید.
ملت ایران 13 آبان ترامپ را از تهدیدهای خود پشیمان می‌کنند