معرفی 5 عملیات تروریستی جیش‌الظلم

Home / معرفی 5 عملیات تروریستی جیش‌الظلم

معرفی 5 عملیات تروریستی جیش‌الظلم
گروهک تروریستی جیش‌الظلم به‌دلیل سهل‌انگاری نیروهای مرزی پاکستان تا به امروز پنج عملیات تروریستی را علیه مرزبانان ایران انجام داده‌ است.

معرفی 5 عملیات تروریستی جیش‌الظلم

گروهک تروریستی جیش‌الظلم به‌دلیل سهل‌انگاری نیروهای مرزی پاکستان تا به امروز پنج عملیات تروریستی را علیه مرزبانان ایران انجام داده‌ است.
معرفی 5 عملیات تروریستی جیش‌الظلم