معرفی دستاوردهای انقلاب از اهداف همایش ظرفیت انقلاب اسلامی است

Home / معرفی دستاوردهای انقلاب از اهداف همایش ظرفیت انقلاب اسلامی است

معرفی دستاوردهای انقلاب از اهداف همایش ظرفیت انقلاب اسلامی است
همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی در روزهای 9 و 10 بهمن با حضور مهمانان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) برگزار می‌شود.

معرفی دستاوردهای انقلاب از اهداف همایش ظرفیت انقلاب اسلامی است

همایش بین‌المللی ظرفیت انقلاب اسلامی در روزهای 9 و 10 بهمن با حضور مهمانان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) برگزار می‌شود.
معرفی دستاوردهای انقلاب از اهداف همایش ظرفیت انقلاب اسلامی است