مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 96

Home / مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 96  یلدا حجتی   رتبه دوم کنکور؛ هوش نه، بازدهی بالا باعث موفقیتم در کنکور شد   در چه مدرسه‌ای درس می‌خواندی؟ در کلاس‌های دیگری به جز مدارس شرکت می‌کردی؟ من در سال پیش‌دانشگاهی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 96

مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 96  یلدا حجتی   رتبه دوم کنکور؛ هوش نه، بازدهی بالا باعث موفقیتم در کنکور شد   در چه مدرسه‌ای درس می‌خواندی؟ در کلاس‌های دیگری به جز مدارس شرکت می‌کردی؟ من در سال پیش‌دانشگاهی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با رتبه 2 کنکور انسانی 96