مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 96

Home / مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 96 امیرحسین قاسمی نژاد   رشته پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب می کنم و هیچ کلاس کنکوری شرکت نکردم. هیچ کلاس کنکوری شرکت نکرده ام. استان کرمان استان محرومی است. شهرستان سیرجان محرومتر. به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 96

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 96 امیرحسین قاسمی نژاد   رشته پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب می کنم و هیچ کلاس کنکوری شرکت نکردم. هیچ کلاس کنکوری شرکت نکرده ام. استان کرمان استان محرومی است. شهرستان سیرجان محرومتر. به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 96