مصاحبه اختصاصی با رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96

Home / مصاحبه اختصاصی با رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96

گفت و گویی مفصل با ندا مهدی زاده، رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور      سلام خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  ندا مهدی زاده – شهر تحصیل خوی فرزانگان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96

گفت و گویی مفصل با ندا مهدی زاده، رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور      سلام خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  ندا مهدی زاده – شهر تحصیل خوی فرزانگان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 59 منطقه 2 کنکور تجربی 96