مصاحبه اختصاصی با رتبه 41 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

Home / مصاحبه اختصاصی با رتبه 41 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 41 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

گفت و گویی مفصل با سید مسعود معصومی زاده، رتبه 41 منطقه 2 کنکور ریاضی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور   سلام خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  سلام. سید مسعود معصومی زاده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 41 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

گفت و گویی مفصل با سید مسعود معصومی زاده، رتبه 41 منطقه 2 کنکور ریاضی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور   سلام خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  سلام. سید مسعود معصومی زاده …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 41 منطقه 2 کنکور ریاضی 96