مصاحبه اختصاصی با رتبه 345 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

Home / مصاحبه اختصاصی با رتبه 345 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 345 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

گفت و گویی مفصل با علی مصلح آبادی، رتبه 345 منطقه 2 کنکور ریاضی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور        سلام سلام علیکم. خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  علی مصلح …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 345 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

گفت و گویی مفصل با علی مصلح آبادی، رتبه 345 منطقه 2 کنکور ریاضی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور        سلام سلام علیکم. خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  علی مصلح …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 345 منطقه 2 کنکور ریاضی 96