مصاحبه اختصاصی با رتبه 10 منطقه 2 کنکور ریاضی

Home / مصاحبه اختصاصی با رتبه 10 منطقه 2 کنکور ریاضی

مصاحبه اختصاصی با رتبه 10 منطقه 2 کنکور ریاضی

گفت و گویی مفصل با ارشیا مقیمی، رتبه 10 منطقه 2 کنکور ریاضی و رتبه 7 کنکور زبان 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور      سلام -خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  ارشیا …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 10 منطقه 2 کنکور ریاضی

گفت و گویی مفصل با ارشیا مقیمی، رتبه 10 منطقه 2 کنکور ریاضی و رتبه 7 کنکور زبان 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور      سلام -خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  ارشیا …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 10 منطقه 2 کنکور ریاضی