مس سونگون هم‌چنان در تعقیب گیتی پسند

Home / مس سونگون هم‌چنان در تعقیب گیتی پسند

مس سونگون هم‌چنان در تعقیب گیتی پسند
مس سونگون ورزقان امروز در هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ‌برتر فوتسال با نتیجه 5 بر 3 مقاوت‌ قرچک را شکست داد تا هم‌چنان تعقیب‌کننده اصلی گیتی پسند اصفهان باشد.

مس سونگون هم‌چنان در تعقیب گیتی پسند

مس سونگون ورزقان امروز در هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ‌برتر فوتسال با نتیجه 5 بر 3 مقاوت‌ قرچک را شکست داد تا هم‌چنان تعقیب‌کننده اصلی گیتی پسند اصفهان باشد.
مس سونگون هم‌چنان در تعقیب گیتی پسند