مسکو آماده میانجی‌گری میان کُردها و دمشق است

Home / مسکو آماده میانجی‌گری میان کُردها و دمشق است

مسکو آماده میانجی‌گری میان کُردها و دمشق است
نماینده رئیس‌ جمهور روسیه در امور سوریه از آمادگی کشورش برای میانجی‌گری میان کُردها و دمشق خبر داد.

مسکو آماده میانجی‌گری میان کُردها و دمشق است

نماینده رئیس‌ جمهور روسیه در امور سوریه از آمادگی کشورش برای میانجی‌گری میان کُردها و دمشق خبر داد.
مسکو آماده میانجی‌گری میان کُردها و دمشق است