مستند «جوکر» همچنان یکه‌تاز جشنواره سینماحقیقت

Home / مستند «جوکر» همچنان یکه‌تاز جشنواره سینماحقیقت

مستند «جوکر» همچنان یکه‌تاز جشنواره سینماحقیقت
فیلم مستند جوکر در چهارمین روز از دوازدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت فیلم برتر از نگاه تماشاگران شد.

مستند «جوکر» همچنان یکه‌تاز جشنواره سینماحقیقت

فیلم مستند جوکر در چهارمین روز از دوازدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت فیلم برتر از نگاه تماشاگران شد.
مستند «جوکر» همچنان یکه‌تاز جشنواره سینماحقیقت