مسائل داخلی ورزش ایران به کی‌روش ربطی ندارد

Home / مسائل داخلی ورزش ایران به کی‌روش ربطی ندارد

مسائل داخلی ورزش ایران به کی‌روش ربطی ندارد
رئیس کمیته ملی المپیک در واکنش به اظهارات کی‌روش گفت: سرمربی تیم ملی فوتبال موظف است در چارچوب قرارداد خود رفتار کند و حقی برای دخالت در امور داخلی را ندارد.

مسائل داخلی ورزش ایران به کی‌روش ربطی ندارد

رئیس کمیته ملی المپیک در واکنش به اظهارات کی‌روش گفت: سرمربی تیم ملی فوتبال موظف است در چارچوب قرارداد خود رفتار کند و حقی برای دخالت در امور داخلی را ندارد.
مسائل داخلی ورزش ایران به کی‌روش ربطی ندارد