مسئولان محلی نباید درگیر توزیع یارانه‌ها شوند

Home / مسئولان محلی نباید درگیر توزیع یارانه‌ها شوند

مسئولان محلی نباید درگیر توزیع یارانه‌ها شوند
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معتقدم اختیار توزیع یارانه را به استان‌ها واگذار کنند، اما مکانیزم آن طوری باشد که مسئولان محلی درگیر نشوند.

مسئولان محلی نباید درگیر توزیع یارانه‌ها شوند

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معتقدم اختیار توزیع یارانه را به استان‌ها واگذار کنند، اما مکانیزم آن طوری باشد که مسئولان محلی درگیر نشوند.
مسئولان محلی نباید درگیر توزیع یارانه‌ها شوند