مسئولان به خطاهای احتمالی در سقوط هواپیمای ارتش رسیدگی کنند

Home / مسئولان به خطاهای احتمالی در سقوط هواپیمای ارتش رسیدگی کنند

مسئولان به خطاهای احتمالی در سقوط هواپیمای ارتش رسیدگی کنند
امام خامنه‌ای در پیامی ضمن تسلیت حادثه سقوط هواپیمای حامل کارکنان نیروی هوایی تأکید کردند: مسئولان ذی‌ربط نقاط ضعف، خلأها و خطاهای احتمالی را شناسایی کنند.

مسئولان به خطاهای احتمالی در سقوط هواپیمای ارتش رسیدگی کنند

امام خامنه‌ای در پیامی ضمن تسلیت حادثه سقوط هواپیمای حامل کارکنان نیروی هوایی تأکید کردند: مسئولان ذی‌ربط نقاط ضعف، خلأها و خطاهای احتمالی را شناسایی کنند.
مسئولان به خطاهای احتمالی در سقوط هواپیمای ارتش رسیدگی کنند