مزدوران سودانی در رکاب بن سلمان

Home / مزدوران سودانی در رکاب بن سلمان

مزدوران سودانی در رکاب بن سلمان
سفیر ایران در انگلستان اعلام کرد که سربازانی که در لوای پرچم ائتلاف سعودی در یمن می‌جنگند مزدوران خارجی هستند.

مزدوران سودانی در رکاب بن سلمان

سفیر ایران در انگلستان اعلام کرد که سربازانی که در لوای پرچم ائتلاف سعودی در یمن می‌جنگند مزدوران خارجی هستند.
مزدوران سودانی در رکاب بن سلمان