مریدی در جمع فولادی‌ها باقی می‌ماند

Home / مریدی در جمع فولادی‌ها باقی می‌ماند

مریدی در جمع فولادی‌ها باقی می‌ماند
هافبک تیم فولاد با وجود پیشنهاد از پرسپولیس در جمع قرمزپوشان باقی خواهد ماند.

مریدی در جمع فولادی‌ها باقی می‌ماند

هافبک تیم فولاد با وجود پیشنهاد از پرسپولیس در جمع قرمزپوشان باقی خواهد ماند.
مریدی در جمع فولادی‌ها باقی می‌ماند