مرگ قلب‌ها با تداوم بر گناه

Home / مرگ قلب‌ها با تداوم بر گناه

مرگ قلب‌ها با تداوم بر گناه
حجت‌الاسلام رفیعی با تکیه بر حکایتی تاریخی، به تأثیر گناه بر روحیه و قلب انسان‌ها را بررسی می‌کند.

مرگ قلب‌ها با تداوم بر گناه

حجت‌الاسلام رفیعی با تکیه بر حکایتی تاریخی، به تأثیر گناه بر روحیه و قلب انسان‌ها را بررسی می‌کند.
مرگ قلب‌ها با تداوم بر گناه