مرضیه هاشمی وارد ایران شد

Home / مرضیه هاشمی وارد ایران شد

مرضیه هاشمی وارد ایران شد
مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی‌الاصل مسلمان شبکه پرس تی وی وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد.

مرضیه هاشمی وارد ایران شد

مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی‌الاصل مسلمان شبکه پرس تی وی وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد.
مرضیه هاشمی وارد ایران شد