مرحوم مهرآیین از عناصر باوفا و خدوم انقلاب بود

Home / مرحوم مهرآیین از عناصر باوفا و خدوم انقلاب بود

مرحوم مهرآیین از عناصر باوفا و خدوم انقلاب بود
امام خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت مرحوم مغفور آقای محمد مهرآیین را تسلیت گفتند.

مرحوم مهرآیین از عناصر باوفا و خدوم انقلاب بود

امام خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت مرحوم مغفور آقای محمد مهرآیین را تسلیت گفتند.
مرحوم مهرآیین از عناصر باوفا و خدوم انقلاب بود