مربیان تیم‌های ملی اسلالوم مشخص شدند

Home / مربیان تیم‌های ملی اسلالوم مشخص شدند

مربیان تیم‌های ملی اسلالوم مشخص شدند
جلسه کمیته فنی با تصمیم‌گیری در خصوص رشته‌های اسلالوم، آب‌های آرام و روئینگ صبح و بعدازظهر امروز برگزار شد.

مربیان تیم‌های ملی اسلالوم مشخص شدند

جلسه کمیته فنی با تصمیم‌گیری در خصوص رشته‌های اسلالوم، آب‌های آرام و روئینگ صبح و بعدازظهر امروز برگزار شد.
مربیان تیم‌های ملی اسلالوم مشخص شدند