مراسم یادبود مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی

Home / مراسم یادبود مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی

مراسم یادبود مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی
مراسم یادبود مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز با حضور مقامات و مسئولین کشور در مسجد ارگ تهران برگزار شد.

مراسم یادبود مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی

مراسم یادبود مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی صبح امروز با حضور مقامات و مسئولین کشور در مسجد ارگ تهران برگزار شد.
مراسم یادبود مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی