مراسم چهلمین روز ارتحال آیت‌الله شاهرودی در قم برگزار می‌شود

Home / مراسم چهلمین روز ارتحال آیت‌الله شاهرودی در قم برگزار می‌شود

مراسم چهلمین روز ارتحال آیت‌الله شاهرودی در قم برگزار می‌شود
مراسم چهلمین روز بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، امشب از سوی مراکز حوزوی در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.

مراسم چهلمین روز ارتحال آیت‌الله شاهرودی در قم برگزار می‌شود

مراسم چهلمین روز بزرگداشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، امشب از سوی مراکز حوزوی در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود.
مراسم چهلمین روز ارتحال آیت‌الله شاهرودی در قم برگزار می‌شود