مراسم معارفه نکونام در تیم پیکان برگزار شد

Home / مراسم معارفه نکونام در تیم پیکان برگزار شد

مراسم معارفه نکونام در تیم پیکان برگزار شد
سرمربی جدید تیم پیکان به طور رسمی در تمرینات این تیم به بازیکنان معرفی شد و کار خود را شروع کرد.

مراسم معارفه نکونام در تیم پیکان برگزار شد

سرمربی جدید تیم پیکان به طور رسمی در تمرینات این تیم به بازیکنان معرفی شد و کار خود را شروع کرد.
مراسم معارفه نکونام در تیم پیکان برگزار شد