مراسم تکریم و معارفه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد

Home / مراسم تکریم و معارفه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد

مراسم تکریم و معارفه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد
مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزیر ارشاد، دکتر طهرانچی و جمعی از مقامات کشور آغاز شد.

مراسم تکریم و معارفه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد

مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزیر ارشاد، دکتر طهرانچی و جمعی از مقامات کشور آغاز شد.
مراسم تکریم و معارفه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد