مراسم تجلیل از قاریان مسابقات قرآن ارتش برگزار شد

Home / مراسم تجلیل از قاریان مسابقات قرآن ارتش برگزار شد

مراسم تجلیل از قاریان مسابقات قرآن ارتش برگزار شد
مراسم تجلیل از قاریان برتر مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه ارتش صبح امروز در مرکز آموزش و پشتیبانی شهید امانی نزاجا برگزار شد.

مراسم تجلیل از قاریان مسابقات قرآن ارتش برگزار شد

مراسم تجلیل از قاریان برتر مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه ارتش صبح امروز در مرکز آموزش و پشتیبانی شهید امانی نزاجا برگزار شد.
مراسم تجلیل از قاریان مسابقات قرآن ارتش برگزار شد