مراسم بزرگداشت و تقدیر از خانواده شهدای اقلیت برگزار شد

Home / مراسم بزرگداشت و تقدیر از خانواده شهدای اقلیت برگزار شد

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خانواده شهدای اقلیت برگزار شد
همزمان با آغاز سال نو میلادی، مراسم بزرگداشت و تقدیر از خانواده شهدای اقلیت روز پنجشنبه با حضور نمایندگان اقلیت مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت و تقدیر از خانواده شهدای اقلیت برگزار شد

همزمان با آغاز سال نو میلادی، مراسم بزرگداشت و تقدیر از خانواده شهدای اقلیت روز پنجشنبه با حضور نمایندگان اقلیت مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مراسم بزرگداشت و تقدیر از خانواده شهدای اقلیت برگزار شد