مدال برنز بر گردن علیپور

Home / مدال برنز بر گردن علیپور

مدال برنز بر گردن علیپور
رضا علیپور نماینده کشورمان در ماده سرعت در رقابت‌های جام‌جهانی سنگ‌نوردی به مدال برنز رسید.

مدال برنز بر گردن علیپور

رضا علیپور نماینده کشورمان در ماده سرعت در رقابت‌های جام‌جهانی سنگ‌نوردی به مدال برنز رسید.
مدال برنز بر گردن علیپور