مخاطبان استقبال خوبی از «بی‌قرار» داشتند

Home / مخاطبان استقبال خوبی از «بی‌قرار» داشتند

مخاطبان استقبال خوبی از «بی‌قرار» داشتند
تهیه‌کننده‌ سریال «بی‌قرار» که پخش آن به تازگی از تلویزیون به پایان رسید، درباره استقبال و بازخورد مخاطبان از این سریال می‌گوید.

مخاطبان استقبال خوبی از «بی‌قرار» داشتند

تهیه‌کننده‌ سریال «بی‌قرار» که پخش آن به تازگی از تلویزیون به پایان رسید، درباره استقبال و بازخورد مخاطبان از این سریال می‌گوید.
مخاطبان استقبال خوبی از «بی‌قرار» داشتند